Aanmelden

Aanmelden?

Voor nieuwe aanmeldingen wordt u verzocht te bellen naar een telefonisch spreekuur. We hebben dan de tijd om met u (kort) de reden van aanmelding te bespreken en met u mee te denken of wij een passend hulpaanbod kunnen bieden. Om voor vergoeding in aanmerking te komen heeft u een juiste verwijsbrief van de huisarts of beschikking van de gemeente nodig. Zie contact voor de tijden waarop wij bereikbaar zijn.

Informatie voor verwijzers

Wilt u met ons overleggen over een verwijzing? Dan kunt u bellen op een telefonisch spreekuur / een bericht inspreken/ een bericht via de website versturen, dan bellen we u terug.

Bij een verwijzing dient cliënt zich altijd ook zelf aan te melden op een telefonisch spreekuur. Daarnaast is er een geldige verwijsbrief van de huisarts of een beschikking van de gemeente nodig om voor vergoeding in aanmerking te komen.

Indien u aangesloten bent op Zorgdomein, kunt u ons de verwijsbrief via Zorgdomein sturen (onder de naam ‘Mentaal Beter’, onze franchise organisatie). Cliënt moet dan nog wel zélf naar een telefonisch spreekuur bellen om de aanmelding te bevestigen en in gang te zetten.