Autisme

Specifiek hulpaanbod voor ouders van kinderen met autisme

Voor kinderen met autisme (ASS diagnose) bieden wij een hulptraject door een hulpverlener die zich hierin gespecialiseerd heeft. Deze deskundige begeleiding is bedoeld voor ouders (en andere direct betrokkenen) van kinderen met een ASS diagnose. Tijdens dit intensieve hulptraject wordt ouders inzicht gegeven in de specifieke kenmerken van hun zoon of dochter en diens sterke en zwakke kanten. Bij ieder individu is de situatie en wijze van reageren uniek. Dit vraagt van de autismespecialist dat zij haar kennis steeds opnieuw 'op maat' passend maakt. Middels psycho-educatie worden ouders geholpen in het begrijpen van de 'andere wereld' en de andere wijze van informatie verwerken van kinderen met ASS. Mensen met autisme nemen de wereld anders waar waardoor zij vaak niet goed begrepen worden. Andersom begrijpen kinderen met ASS de reacties en opmerkingen van anderen vaak verkeerd. Om kinderen met ASS goed te kunnen begrijpen is het belangrijk je in hun denk- en leefwereld te kunnen verplaatsen en te denken vanuit een autistisch perspectief. In de begeleiding wordt samen gekeken wat dit kind met ASS nodig heeft om zijn wereld overzichtelijker te maken en daarmee zijn veiligheidsgevoel te vergroten en de stress te verminderen. Door dit soort interventies zal het kind beter kunnen functioneren en minder gedragsproblemen gaan tonen.

autisme