Autisme

Specifiek hulpaanbod voor (ouders van) kinderen met autisme

Voor kinderen met autisme (diagnose Autisme Spectrum Stoornis (ASS)) bieden wij een hulptraject door een hulpverlener die zich hierin gespecialiseerd heeft. Deze deskundige begeleiding is bedoeld voor ouders (en andere direct betrokkenen) van kinderen met ASS en/of voor het kind of de jongere zelf. Dit is mede afhankelijk van de leeftijd van de cliënt.

Middels psycho-educatie worden ouders geholpen in het begrijpen van de ‘andere wereld’ en de andere wijze van informatie verwerken van kinderen met ASS. Mensen met autisme nemen de wereld anders waar, waardoor zij vaak niet goed begrepen worden. Andersom begrijpen kinderen met ASS de reacties en opmerkingen van anderen vaak verkeerd. Om kinderen met ASS goed te kunnen begrijpen is het belangrijk je in hun denk- en leefwereld te kunnen verplaatsen en te denken vanuit een autistisch perspectief (leren kijken door een zogenaamde Autibril). In de begeleiding wordt samen gekeken wat dit kind met ASS nodig heeft om zijn wereld overzichtelijker te maken en daarmee zijn veiligheidsgevoel te vergroten en de stress te verminderen.