Oplossingsgerichte therapie

Aandacht voor wat goed gaat

In oplossingsgerichte therapie richt de therapeut zich niet op het probleem, maar gaat samen met jou op zoek naar wat er wél goed gaat. In plaats van zich te verdiepen in het probleem, verdiept de therapeut zich samen met jou in mogelijke oplossingen. Er is veel aandacht voor uitzonderingen op het probleem: wanneer is het probleem niet aanwezig en wat gaat er dan anders? Kortom, de kern van deze therapie is: doe meer van dat wat je doet, als het probleem er (even) niet is. Zie voor meer informatie www.oplossingsgerichte-therapie.nl.