Behandelmethodes

Beeldcommunicatie

Beeldcommunicatie is een verzamelnaam voor díe groep technieken, die therapeutisch gebruik maakt van verbeelding, van de fantasie in het spel en van andere vormen van beeldend of creatief bezig zijn.

Cognitieve gedragstherapie

De cognitieve gedragstherapie (CGT) richt zich op het verband tussen onze gedachten, ons gevoel en wat we vervolgens doen, ons gedrag. Een belangrijk onderdeel van deze therapie richt zich op het bewust worden van de eigen gedachten, immers …

EMDR

EMDR is een therapiemethode voor kinderen en volwassenen, die last blijven houden van de gevolgen van nare herinneringen. Dit kan een schokkende ervaring zoals een verkeersongeval of een nare medische ingreep zijn. Maar ook voor andere, minder …

Oplossingsgerichte therapie

In oplossingsgerichte therapie richt de therapeut zich niet op het probleem, maar gaat samen met jou op zoek naar wat er wél goed gaat. In plaats van zich te verdiepen in het probleem, verdiept de therapeut zich samen met jou in mogelijke oplossingen.

Speltherapie

Bij speltherapie wordt spel gebruikt als middel om een kind te helpen bij het verwerken van emotionele problemen. Met speelgoed kun je allerlei dingen uitdrukken die je bezighouden of dwarszitten…

IPT

IPT is een behandelvorm die ontwikkeld is voor het behandelen van depressieve klachten (bij jongeren en volwassenen vanaf ongeveer 12 jaar). Bij IPT wordt ervan uitgegaan dat relaties met anderen erg belangrijk zijn en dat een verstoring van …

Theraplay

Theraplay is een vorm van ouder-kind psychotherapie, waarbij ouders ondersteund worden in het sensitiever reageren op het kind. Hierdoor wordt de ouder-kind relatie versterkt en verdiept, hetgeen een positieve invloed heeft op het gedrag van het kind.

Schematherapie

Schematherapie helpt je de oorsprong van gedragspatronen te doorgronden en te veranderen. Schematherapie kan ingezet worden vanaf ongeveer 15 jaar en kan ook in ouderbegeleiding gebruikt worden.