EMDR

Eye Movement Desensitization and Reprocessing

EMDR is een therapiemethode voor volwassenen en kinderen, die last blijven houden van de gevolgen van nare herinneringen. Dit kan een schokkende ervaring zoals een verkeersongeval of een nare medische ingreep zijn. Maar ook voor andere minder traumatische ervaringen zoals pestervaringen of bijvoorbeeld het meemaken van een ernstige ruzie kan deze methode gebruikt worden. Nare ervaringen worden door de hersenen anders verwerkt dan gewone ervaringen. Bij gewone ervaringen gaat de informatie van de zintuigen naar de hersenen,waardoor deze wordt geregistreerd en verwerkt tot een herinnering van feiten, indrukken en interpretaties. Bij nare ervaringen echter kondigt het lichaam een alarmtoestand aan. Oorspronkelijke beelden, gedachten, geluiden en gevoelens worden daardoor in ruwe (=onverwerkte) vorm opgeslagen. Prikkels zoals beelden, geluiden en geuren, die aan de ingrijpende gebeurtenis doen denken, kunnen deze ‘ruwe herinnering’ telkens weer activeren. Het kind voelt steeds opnieuw dezelfde emoties als toen en raakt keer op keer van slag. EMDR helpt om het informatieverwerkingsproces af te ronden, zodat traumatische herinneringen gewone herinneringen kunnen worden.

Een EMDR sessie verloopt als volgt: De therapeut laat het kind of de jongere vertellen over de bewuste gebeurtenis en zich concentreren op het beeld dat hij nu nog het akeligst vindt. Terwijl het kind zich concentreert op dit beeld en wat hij er bij denkt en voelt, moet het kind zich tegelijkertijd concentreren op een bi-laterale stimulus bijvoorbeeld door te luisteren naar geluidjes via een koptelefoon (afwisselend links en rechts). Hierdoor worden beide hersenhelften geactiveerd en wordt ‘het informatie-verwerkings-systeem in de hersenen’ gestimuleerd; geleidelijk neemt daardoor de spanning bij het terugdenken aan de nare herinnering af.

Tijdens de bi-laterale stimulering zal de therapeut regelmatig vragen ‘Wat merk je’ of ‘Wat komt er in je op?’. Dat kunnen beelden, gedachten of emoties zijn, maar ook lichamelijke sensaties zoals spanning of pijn. De behandeling gaat door tot het kind niet meer van slag raakt als het aan het gebeurde denkt.

EMDR komt in aanmerking wanneer het kind of de adolescent kampt met problemen, waarvan vermoed wordt dat ze te maken hebben met eerder meegemaakte ingrijpende gebeurtenissen.

Toepassing van EMDR bij kinderen kan al vanaf ± 2 jaar. Ook ingrijpende gebeurtenissen die plaats vonden nog voordat taalontwikkeling op gang is gekomen (ook wel preverbaal trauma genoemd), kunnen met behulp van EMDR worden verwerkt. Verschillende hulpverleners in onze praktijk zijn opgeleid in het behandelen van preverbaal trauma met EMDR. Bij heel jonge kinderen krijgen ouders of verzorgers een belangrijk aandeel in de behandeling.

Voor meer informatie www.emdr.nl