Contact

Bel naar een telefonisch spreekuur of stuur hieronder een bericht

Geen aanmeldingen

Vanwege een (te) lange wachtlijst mede als gevolg van een nog niet vervulde vacature, nemen wij tot 1 september géén nieuwe aanmeldingen van kinderen of jongeren aan (we nemen wel aanmeldingen aan van volwassenen vanaf 18 jaar). We verwachten dat deze stop tot begin september zal duren. Sommige diagnostiekvragen (bv intelligentieonderzoek of ADHD-onderzoek bij kinderen) en sommige behandelvragen (enkelvoudige problematiek, zoals dwang, specifieke fobie) kunnen we wel aannemen, bel of mail ons dan even om te overleggen wat er mogelijk is.

 

Vanwege de zomervakantie vervallen de telefonische spreekuren vanaf maandag 22 juli tot en met vrijdag 30 augustus. Heeft u een vraag of wilt u overleggen met ons, dan wordt u verzocht op de voicemail van Linschoten (06 - 55 02 53 95) een bericht in te spreken of hieronder een te bericht sturen met het verzoek contact op te nemen. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met ú op. Door minder bezetting tijdens de vakantie kan dit ongeveer een week duren.

Wilt u ervoor zorgen dat u uw BSN-nummer (of dat van uw kind als u uw kind wilt aanmelden) en verwijsbrief van de huisarts of beschikking van de gemeente bij de hand heeft?

 

Waarneming:

Bij afwezigheid van de behandelaar (bv. tijdens vakantie), kan indien nodig een beroep gedaan worden op één van de collega’s in de praktijk.

 

Informatie voor verwijzers

Wilt u met ons overleggen over een verwijzing? Dan kunt u bellen op een telefonisch spreekuur óf een bericht inspreken/ een bericht via de website versturen, dan bellen we u terug.

Bij een verwijzing dient cliënt (of ouders van cliënt) zich altijd óók zelf aan te melden op een telefonisch spreekuur. Daarnaast is er een beschikking van de gemeente of een geldige verwijsbrief van de huisarts nodig om voor vergoeding in aanmerking te komen.

Indien u aangesloten bent op Zorgdomein, kunt u ons de verwijsbrief via Zorgdomein sturen (onder de naam 'Mentaal Beter', onze franchise organisatie).

 

Kamer van Koophandel nummer: 63024756

Laatste update: 13 aug 2019