Klachten

Bent u ontevreden over uw behandeling? Dan zouden we het prettig vinden als u dat bij ons aangeeft. Samen met u kunnen we dan bekijken hoe we onze zorgverlening kunnen verbeteren.

Wilt u een klacht indienen? Dan kunt u gebruik maken van de onafhankelijke klachtencommissie van Mentaal Beter, zie www.mentaalbeter.nl

klachten