Kosten

Deze praktijk is aangesloten bij het Mentaal Beter netwerk

Onze praktijk is als franchisenemer aangesloten bij Mentaal Beter, een netwerk voor vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten. De kosten worden rechtstreeks via Mentaal Beter gedeclareerd bij de gemeente waar u woont. Hiervoor is een beschikking van de gemeente nodig óf een geldige verwijsbrief van de huisarts of de medisch specialist voor generalistische dan wel specialistische hulp (G-BGGZ of S-GGZ) vereist.

In verband met wettelijke verplichtingen wordt u verzocht bij het eerste bezoek tevens een identiteitsbewijs mee te nemen.

Wij hebben (via Mentaal Beter) contracten met de meeste regio's, waaronder ook regio Utrecht-West (o.a. Woerden en Linschoten) en Midden-Holland (o.a. Nieuwerbrug, Bodegraven).

We hebben géén contract met Utrecht-Stad (waaronder o.a. Vleuten en Leidsche Rijn). Woont u in de regio Utrecht-Stad, dan moet u de behandeling bij ons zelf betalen.

Indien de geboden hulp niet vergoed wordt via uw gemeente of u er de voorkeur aan geeft zelf te betalen, dan gelden de volgende tarieven (deze kosten kunnen niet bij uw verzekering gedeclareerd worden):

Intakegesprek (60 min)              € 190,- 

Behandeling (sessie 45 min)      € 100, -

Verslaglegging (per 60 min)      € 100,-

 

jongg

kosten