Meer informatie

Links en artikelen

Artikelen:

Artikel EMDR gericht op de pijn zelf (Geschreven door Evelien Kok)

Artikel EMDR bij een jongen van 3 jaar (Geschreven door Marijke Kok)

Artikel over speltherapie met de 'berenmethode' (Geschreven door Marijke Kok)

 

Extra informatie over EMDR bij preverbaal trauma:

EMDR bij preverbaal trauma (uitleg voor ouders)

EMDR preverbaal trauma 2019 artikel in Vroeg (artikel over EMDR bij preverbaal trauma in 'Vroeg')

 

Ervaringen van ouders na behandeling van preverbaal trauma met EMDR bij hun zoon/dochter:

EMDR bij slaapproblemen na medische ervaringen 

EMDR bij gedragsproblemen na medische ervaringen 

EMDR bij obstipatie en angst 

EMDR bij een 3 jarige adoptiejongen 

 

Extra informatie:

EMDR bij zwangerschap en bevalling