Privacy

Onze praktijk gaat zorgvuldig met uw persoonlijke gegevens om. Iedere medewerker heeft een geheimhoudingsplicht, professionals hebben daarnaast medisch beroepsgeheim. 

Wat gebeurt er met uw persoonsgegevens?

Uw gegevens worden geregistreerd in ons systeem dat beveiligd is en alleen toegankelijk is voor bevoegden. Wanneer overleg of informatie-uitwisseling nodig is (bijvoorbeeld met uw huisarts of uw bedrijfsarts) gebeurt dat alleen wanneer u hiervoor (schriftelijk) toestemming hebt gegeven.

Ook maken wij gebruik van de Verwijsindex. Dit is een systeem waarin professionals kunnen vermelden dat zij zorg bieden of betrokken zijn bij uw kind. Het doel van de Verwijsindex is om professionals die betrokken zijn bij een gezin met elkaar in contact te brengen om samen met u de best passende ondersteuning/begeleiding te bieden. Deze vermelding bevat alleen de naam, het adres, de geboortedatum, geslacht en niet zichtbaar voor de professional het Burger Service Nummer (BSN) van uw kind (hierin staat dus geen inhoudelijke informatie). Voor inhoudelijk overleg met andere professionals is eerst uw toestemming nodig. 

De gegevens in het dossier worden 15 jaar bewaard. Na die tijd wordt het dossier vernietigd. Eventuele bezwaren tegen het bewaren van het dossier kunt u schriftelijk indienen. De inhoud van het dossier wordt dan vernietigd. Alleen het vernietigingsverzoek blijft gedurende 20 jaar in het dossier aanwezig.

Als de behandeling door uw gemeente vergoed wordt, zullen wij uw persoonsgegevens doorgeven aan de gemeente en bij facturatie geven we een productgroep door.

Wij leven de regels na die zijn vast gelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Als franchisenemer van Mentaal Beter volgen wij het privacyreglement van Mentaal Beter, zie voor meer informatie www.mentaalbeter.nl/privacy.

vertrouwelijk