Psychologen

 

Marijke Kok- van Eekelen, GZ-Psycholoog, Kinder- en Jeugdpsycholoog Specialist (NIP), klinisch pedagoog & praktijkhouder

Ik ben in 1973 afgestudeerd als klinisch pedagoog (Universiteit Utrecht), met de specialisatie ‘speltherapie en ouderbegeleiding’. Ik ben gestart als pedagoog op een school voor Moeilijk Lerende Kinderen en op een LOM - school. Aansluitend heb ik een aantal jaren gewerkt op verschillende basisscholen voor de begeleiding van kinderen met sociaal emotionele problemen.

Sinds 1984 ben ik zelfstandig gevestigd te Woerden, aanvankelijk als éénmanspraktijk en in de loop der jaren is de praktijk uitgebreid met verschillende collega’s.

Na een opleiding hermeneutische psychotherapie heb ik de opleiding tot symbooldrama therapeut gevolgd (zie ook www.symbooldrama.nl). Tevens heb ik o.a. nog de opleiding tot EMDR-therapeut afgerond. Daarnaast maak ik gebruik van Cognitieve Gedragstherapie en Theraplay (vaak in ouder-kind sessies). Ik behandel zowel kinderen als volwassenen.

Evelien Kok, GZ-psycholoog & praktijkhouder

Ik ben in 2007 afgestudeerd aan de Universiteit Leiden in ontwikkelingspsychologie en klinische psychologie. Ik heb gewerkt in een eerstelijnspraktijk (in Nieuwegein) en bij Altrecht (polikliniek voor angststoornissen, depressie en persoonlijkheidsstoornissen). In 2010 heb ik de opleiding tot GZ-psycholoog afgerond. In 2016 heb ik de registratie EMDR practitioner behaald (voor zowel kinderen als volwassenen).

Hoewel ik het nooit echt van plan was, leek het me toch leuk om met mijn moeder (Marijke Kok, toen praktijkhouder) samen te werken. Zodoende ben ik in 2011 in deze praktijk gaan werken en dat bevalt goed! Ik heb altijd met zowel kinderen als volwassenen gewerkt. Deze afwisseling houdt het vak voor mij uitdagend. Bovendien heb je bij kinderen altijd met volwassenen (de ouders) te maken en draagt elke volwassene ook zijn 'kindstuk' in zich, werken met zowel kinderen als volwassenen is daarom een waardevolle combinatie. In het algemeen vinden we dat in onze praktijk ook belangrijk: we hebben oog voor het hele gezin en zo nodig wordt er ook hulp ingeschakeld voor gezinsleden.  

Ik werk veel met cognitieve gedragstherapie, EMDR, systeemtherapie (ook relatietherapie), oplossingsgerichte therapie, interpersoonlijke psychotherapie (IPT) en schematherapie. Regelmatig gebruik ik internettherapie als ondersteuning van de behandeling. Ik werk graag doelgericht aan dat wat voor de cliënt belangrijk is, waarbij ik zeker ook aandacht heb voor onderliggende patronen.

Sybrina Wassenaar, GZ-psycholoog, Klinisch Pedagoog

Sinds december 2009 maak ik deel uit van het behandelteam van de praktijk voor Kinder-en Jeugdpsychologie en Psychologenpraktijk Groen Hart voor volwassenen in Woerden (vrijdag) en in Linschoten (dinsdag en donderdag). Na lang in grote organisaties voor Jeugdzorg gewerkt te hebben, heb ik bewust gekozen voor een kleine, zelfstandig gevestigde praktijk.

In 1998 ben ik afgestudeerd aan de Rijksuniversiteit Utrecht als klinisch pedagoog en sinds 2000 geregistreerd in het BIG register als Gezondheidszorgpsycholoog. Ik werk vanuit een eclectisch kader:

  • Systemisch en contextueel, waarbij (delen van het) gezin betrokken worden en ook gekeken wordt naar patronen uit vorige generaties die van betekenis zijn in het hier en nu.

  • Speltherapie (kinderen) en symbooldrama (kinderen en volwassenen) vanuit een psychodynamisch kader, waarbij in (spel)beelden en tekeningen gecommuniceerd wordt (zie www.symbooldrama.nl).

  • Cognitieve Gedragstherapie bij angst-en stemmingsklachten of gedragsproblemen.

  • EMDR bij angst en trauma (zie www.emdr.nl).

Serana Maas, GZ-psycholoog

Na mijn afstuderen als psycholoog aan de Universiteit Utrecht heb ik van 2003 tot en met 2017 met veel plezier gewerkt in een grote instelling voor specialistische geestelijke gezondheidszorg. In die jaren heb ik veel ervaring opgebouwd in diagnostiek en behandeling van depressies (waaronder de premenstruele stemmingsstoornis), angsten, persoonlijkheids- en trauma gerelateerde problematiek, en kwetsbare jonge ouder-kindrelaties. Sinds 2008 ben ik geregistreerd als cognitief gedragstherapeut VGCt, en sinds 2011 als GZ-psycholoog. Daarnaast ben ik supervisor bij de VGCt en sta ik ingeschreven in het Register Schematherapie (voor meer informatie zie ook www.vgct.nl en www.registerschematherapie.nl). Toen het tijd werd voor een nieuwe stap op werkgebied heb ik gekozen voor de persoonlijke benadering van deze vrijgevestigde praktijk.

U kunt bij mij terecht voor: cognitieve gedragstherapie (CGT), interpersoonlijke psychotherapie (IPT), EMDR, en Schematherapie. Graag bekijk ik samen met u welke manier van werken het beste bij u aansluit. Daarnaast is de relatie tussen ouders en kinderen van 0-4 jaar één van mijn aandachtsgebieden. Een baby of peuter vergt veel energie en jonge ouders kunnen als gevolg van eigen psychische klachten hun zelfvertrouwen kwijtraken. In deze behandelingen vanuit de IMH-visie (Infant Mental Health) werken wij samen aan thema’s zoals: het vergroten van plezier in het contact, het bevorderen van de interactie tussen ouder en kind, meer zelfvertrouwen en steun in het ouderschap.

Doenja Deckers, Ontwikkelingspsycholoog (Psycholoog NIP)

Per half augustus 2018 versterk ik, tijdelijk, het kind- en jeugdteam in Woerden.

Ik ben in 2004 afgestudeerd als ontwikkelingspsycholoog aan de Universiteit Utrecht. Door mijn stage binnen het cluster 4-onderwijs, is bij mij de interesse ontstaan voor het werken als psycholoog binnen het onderwijs. Inmiddels heb ik zo’n 10 jaar ervaring op verschillende middelbare scholen.
Vorig jaar heb ik de overstap gemaakt naar waar ik ooit ben begonnen, namelijk als behandelaar. Een leuke en uitdagende stap die me nieuwe mogelijkheden biedt in het werken met kinderen en jongeren.

Ik vind het belangrijk om gezamenlijk met kinderen, jongeren en ouder(s)/verzorger(s) tot een zo goed mogelijke oplossing te komen voor de problematiek waarmee iemand zich aanmeldt. In mijn behandeling werk ik met name met cognitieve gedragstherapie en oplossingsgerichte therapie. Daarnaast heb ik ruime ervaring als trainer sociale vaardigheden, faalangst en examenvrees.

Paulien van Duuren, GZ-psycholoog

In 2006 ben ik afgestudeerd als psycholoog aan de Universiteit Maastricht. Ik heb sindsdien o.a. gewerkt in de hartrevalidatie en bij een GGZ-instelling. In 2010 heb ik een opleiding Aandachtgerichte Cognitieve Therapie gevolgd en in 2016 heb ik de opleiding tot GZ-psycholoog afgerond.

Naast mijn werkzaamheden binnen een andere praktijk, ben ik sinds 2018 werkzaam bij Psychologenpraktijk Groene Hart voor behandeling aan (jong) volwassenen. Tevens ben ik als zelfstandige gevestigd en geef ik Mindfulness training.

Ik behandel vanuit een eclectisch kader waarbij ik elementen uit meerdere therapievormen kan inbrengen. Ik werk veel met o.a. Cognitieve gedragstherapie, oplossingsgerichte therapie, schematherapie,  ACT, aandachtgerichte therapie en Mindfulness.

Ik streef ernaar om mensen in hun kracht en essentie te laten staan. Ik werk niet alleen klachtgericht, maar kijk ook naar wat eronder zit om daadwerkelijke veranderingen te kunnen begeleiden en heb tevens oog voor invloeden vanuit omgevingsfactoren. Kort en krachtig waar het kan, intensiever werkend aan onderliggende patronen waar nodig. Een behandeling afgestemd op wensen en mogelijkheden van de cliënt, met oog voor de wisselwerking tussen lichaam en geest.

Inge van Meurs, psychoterapeut

Ik ben afgestudeerd als ontwikkelingspsycholoog aan de Universiteit Leiden in 2003. Na mijn stage in de Kinder- en Jeugd GGZ en een eerste baan bij Bureau Jeugdzorg, ben ik gepromoveerd aan het Erasmus Medisch Centrum (met een onderzoek naar overdracht van gedrag van ouders op kinderen). Daarna werkte ik 7 jaar bij een grote GGZ-instelling. Hier behandelde ik volwassenen met verschillende soorten problemen, waaronder depressieve klachten, angst- en paniekklachten, traumagerelateerde klachten en persoonlijkheidsproblemen. 

In 2016 ben ik afgestudeerd als psychotherapeut aan de Universiteit Antwerpen. Een psychotherapeut behandelt persoonsgericht: waarom is deze persoon geworden wie hij (of zij) nu is, en waarom heeft hij juist deze klachten ontwikkeld? Mijn behandelingen probeer ik zoveel mogelijk af te stemmen op en met iedere individuele cliënt. Iedereen is immers anders, en wat bij de ene persoon goed aanslaat, hoeft voor de ander niet te werken. Voor mij staat de relatie tussen de cliënt en mijzelf als therapeut in iedere behandeling centraal. Een goed contact tussen therapeut en cliënt en vertrouwen van de cliënt in de therapeut en de behandeling, is een voorwaarde om een behandeling te laten slagen. Mijn bijzondere belangstelling gaat uit naar (onvoldoende verklaarde) lichamelijke klachten, hechtingsproblematiek en adoptieproblematiek.

Ik werk met Cognitieve Gedragstherapie (CGT) en waar nodig en mogelijk werk ik ook vanuit Cliëntgericht en Psychodynamisch perspectief. Daarnaast heb ik ervaring met Schematherapie en met Interpersoonlijke Psychotherapie (IPT).

paula

Paula de Boer - de Wild, Orthopedagoog, Autisme-specialist en Fysiotherapeut

Ik ben in 1996 afgestudeerd als fysiotherapeut (Hogeschool van Utrecht) en ben gaan werken met mensen met psychische problematiek die lichamelijk tot uiting komt (psychosomatische klachten). Ik heb vervolgens pedagogiek gestudeerd (Universiteit Utrecht) en ben afgestudeerd in de Gehandicaptenzorg. Na mijn afstuderen heb ik gewerkt als gedragsdeskundige bij Gemiva-SVG voor mensen met een gecombineerde handicap (motorische en psychische beperking). In 2003 ben ik een eigen praktijk gestart (2003 - 2012).
In deze praktijk kreeg ik veel te maken met kinderen met autisme en deze bijzondere kinderen hebben mijn interesse dusdanig gewekt dat ik een tweejarige opleiding tot autisme-specialist ging doen (post master Fontys Hoge School van Utrecht). In 2010 studeerde ik af. Inmiddels heb ik veel ervaring met de begeleiding van mensen (alle leeftijden ) met autisme en de begeleiding van ouders van kinderen met ASS. Tevens ben ik werkzaam als supervisor autisme en adviseur autisme voor organisaties en scholen.
Sinds 2012 ben ik werkzaam in de Praktijk voor Kinder- en Jeugdpsychologie Woerden. Tevens ben ik initiatiefneemster van Autrum, een woonvorm voor volwassenen met ASS.

 

Marlon Hamers – van Boerdonk, Orthopedagoog

Per oktober 2018 ben ik werkzaam in de Praktijk voor Kinder- en Jeugdpsychologie in Woerden, waar ik me voornamelijk bezig houd met diagnostiek (bv. intelligentie onderzoek, AD(H)D, autisme). In 2013 ben ik afgestudeerd als orthopedagoog aan de Vrije Universiteit van Amsterdam, waarna ik werkzaam ben geweest als behandelcoördinator bij een Multidisciplinair kinderdagcentrum en als Psychodiagnosticus bij Keinder Diagnostisch Centrum.

Ik vind het belangrijk om een open en gelijkwaardige werkrelatie te creëren met de kinderen, jeugdigen en hun ouders/verzorgers, om zo tot de kern van het probleem te komen. Op deze manier kan er gewerkt worden naar een zo goed mogelijke oplossing!

Van-der-Sandt

Loeke van der Sandt, klinisch psycholoog, IMH specialist

Loeke is aanwezig bij het teamoverleg in de praktijk, maar ziet geen clienten voor behandeling.

Mijn opleiding is erop gericht geweest om te werken met baby’s, peuters, en kinderen in de basisschoolleeftijd (0-12 jaar) en hun ouders. Ik ben sinds 2006 ingeschreven in het specialistenregister van Klinisch Psychologen (BIG) en in 2011 ben ik geregistreerd als Infant Mental Health specialist (IMH). Hierbij gaat het om onderzoek en behandeling van het zeer jonge kind (0 – 4 jaar).