Psychologen

 

Marijke Kok- van Eekelen, GZ-Psycholoog, Kinder- en Jeugdpsycholoog Specialist (NIP), klinisch pedagoog & praktijkhouder

Ik ben in 1973 afgestudeerd als klinisch pedagoog met de specialisatie ‘speltherapie en ouderbegeleiding’. Ik heb vervolgens een aantal jaren op verschillende basisscholen en in het Speciaal Onderwijs gewerkt.

In 1984 ben ik een zelfstandige praktijk gestart in Woerden. In de loop van de jaren is de praktijk uitgebreid met verschillende collega’s. Vervolgens is mijn dochter Evelien (GZ – psycholoog) in 2015 mede praktijkhouder geworden. Het is bijzonder om dit samen te kunnen doen en hiermee is de continuïteit van de praktijk ook in de toekomst gewaarborgd.

Ik behandel kinderen, jongeren en volwassenen. Ik ervaar het als heel inspirerend en afwisselend om op één dag cliënten te kunnen zien van 0 tot 80+ jaar.

Ik werk met veel verschillende therapeutische technieken, zoals speltherapie, theraplay (met ouder en kind samen), symbooldrama, oplossingsgerichte therapie, cognitieve gedragstherapie en EMDR.  Bij deze laatste methode maak ik ook vaak gebruik van de zogenaamde verhalenmethode voor de behandeling van preverbaal trauma. Dit betreft nare gebeurtenissen of bijvoorbeeld medische ingrepen die het kind op zeer jonge leeftijd heeft meegemaakt. Het kindje heeft hier geen bewuste (verbale) herinneringen aan maar deze herinneringen liggen wel in het impliciete geheugen opgeslagen. Ze kunnen daarmee wel een rol spelen in de huidige problematiek (voor meer informatie, zie Artikel EMDR bij preverbaal trauma).

Evelien Kok, GZ-psycholoog & praktijkhouder

Ik ben in 2007 afgestudeerd aan de Universiteit Leiden in ontwikkelingspsychologie en klinische psychologie. Ik heb gewerkt in een kleine praktijk en bij Altrecht (polikliniek voor angststoornissen, depressie en persoonlijkheidsstoornissen). In 2010 heb ik de opleiding tot GZ-psycholoog afgerond. In 2016 heb ik de registratie EMDR practitioner behaald (voor zowel kinderen als volwassenen).

Hoewel ik het nooit echt van plan was, leek het me toch leuk om met mijn moeder (Marijke Kok, toen praktijkhouder) samen te werken. Zodoende ben ik in 2011 in deze praktijk gaan werken en sinds 2015 mede-praktijkhouder en dat bevalt goed! Ik heb altijd met zowel kinderen als volwassenen gewerkt. Deze afwisseling houdt het vak voor mij uitdagend. Bovendien heb je bij kinderen altijd met volwassenen (de ouders) te maken en draagt elke volwassene ook zijn 'kindstuk' in zich, werken met zowel kinderen als volwassenen is daarom een waardevolle combinatie. In het algemeen vinden we dat in onze praktijk ook belangrijk: we hebben oog voor het hele gezin en zo nodig wordt er ook hulp ingeschakeld voor gezinsleden.  

Ik werk veel met cognitieve gedragstherapie, EMDR, ACT (Acceptance and Commitment Therapy), systeemtherapie (ook relatietherapie), oplossingsgerichte therapie en interpersoonlijke psychotherapie (IPT). Regelmatig gebruik ik internettherapie als ondersteuning van de behandeling. Ik werk graag doelgericht aan dat wat voor de cliënt belangrijk is, waarbij ik vertrouwen, persoonlijk contact en aandacht voor onderliggende patronen belangrijk vind.

Sybrina Wassenaar, GZ-psycholoog, Klinisch Pedagoog

Sinds december 2009 maak ik deel uit van het behandelteam van de praktijk voor Kinder-en Jeugdpsychologie en Psychologenpraktijk Groen Hart voor volwassenen in Woerden (vrijdag) en in Linschoten (dinsdag en donderdag). Na lang in grote organisaties voor Jeugdzorg gewerkt te hebben, heb ik bewust gekozen voor een kleine, zelfstandig gevestigde praktijk.

In 1998 ben ik afgestudeerd aan de Rijksuniversiteit Utrecht als klinisch pedagoog en sinds 2000 geregistreerd in het BIG register als Gezondheidszorgpsycholoog. Ik werk vanuit een eclectisch kader:

  • Systemisch en contextueel, waarbij (delen van het) gezin betrokken worden en ook gekeken wordt naar patronen uit vorige generaties die van betekenis zijn in het hier en nu.

  • Speltherapie (kinderen) en symbooldrama (kinderen en volwassenen) vanuit een psychodynamisch kader, waarbij in (spel)beelden en tekeningen gecommuniceerd wordt (zie www.symbooldrama.nl).

  • Cognitieve Gedragstherapie bij angst-en stemmingsklachten of gedragsproblemen.

  • EMDR bij angst en trauma (zie www.emdr.nl).

 

Marlon Hamers – van Boerdonk, Orthopedagoog

Per oktober 2018 ben ik werkzaam in de Praktijk voor Kinder- en Jeugdpsychologie in Woerden, waar ik me voornamelijk bezig houd met diagnostiek (bv. intelligentie onderzoek, AD(H)D, autisme). In 2013 ben ik afgestudeerd als orthopedagoog aan de Vrije Universiteit van Amsterdam, waarna ik werkzaam ben geweest als behandelcoördinator bij een Multidisciplinair kinderdagcentrum en als Psychodiagnosticus bij Keinder Diagnostisch Centrum.

Ik vind het belangrijk om een open en gelijkwaardige werkrelatie te creëren met de kinderen, jeugdigen en hun ouders/verzorgers, om zo tot de kern van het probleem te komen. Op deze manier kan er gewerkt worden naar een zo goed mogelijke oplossing!

Marieke Vermeulen, GZ - psycholoog

In 2009 ben ik afgestudeerd als orthopedagoog aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Na een aantal jaren gewerkt te hebben in een grote instelling in de gehandicaptenzorg, heb ik in 2017 de opleiding tot GZ-Psycholoog afgerond. Vervolgens heb ik naast mijn baan in de gehandicaptenzorg gewerkt in een praktijk voor speltherapie en in mijn eigen praktijk.

Vanaf maart 2020 ben ik werkzaam bij Praktijk voor Kinder- en jeugdpsychologie Woerden. Daar werk ik veel met kinderen en jongeren. In mijn werk vind ik het belangrijk om een open en veilige relatie met kind en ouders op te bouwen. Samen bedenken we doelen waar we aan gaan werken. Ik maak gebruik van verschillende technieken vanuit de speltherapie, beeldcommunicatie, oplossingsgerichte therapie, motiverende gespreksvoering, cognitieve gedragstherapie en mindfulness en kies de techniek de het beste bij het kind, de ouder en de hulpvraag past.

Paulien van Duuren, GZ-psycholoog

In 2006 ben ik afgestudeerd als psycholoog aan de Universiteit Maastricht. Ik heb sindsdien o.a. gewerkt in de hartrevalidatie en bij een GGZ-instelling. In 2010 heb ik een opleiding Aandachtgerichte Cognitieve Therapie gevolgd en in 2016 heb ik de opleiding tot GZ-psycholoog afgerond.

Naast mijn werkzaamheden binnen een andere praktijk, ben ik sinds 2018 werkzaam bij deze praktijk voor behandeling aan (jong) volwassenen. Tevens ben ik als zelfstandige gevestigd en geef ik Mindfulness training.

Ik behandel vanuit een eclectisch kader waarbij ik elementen uit meerdere therapievormen kan inbrengen. Ik werk veel met o.a. Cognitieve gedragstherapie, oplossingsgerichte therapie, schematherapie,  ACT, aandachtgerichte therapie en Mindfulness.

Ik streef ernaar om mensen in hun kracht en essentie te laten staan. Ik werk niet alleen klachtgericht, maar kijk ook naar wat eronder zit om daadwerkelijke veranderingen te kunnen begeleiden en heb tevens oog voor invloeden vanuit omgevingsfactoren. Kort en krachtig waar het kan, intensiever werkend aan onderliggende patronen waar nodig. Een behandeling afgestemd op wensen en mogelijkheden van de cliënt, met oog voor de wisselwerking tussen lichaam en geest.

Inge van Meurs, psychotherapeut

Ik ben afgestudeerd als ontwikkelingspsycholoog aan de Universiteit Leiden in 2003. Na mijn stage in de Kinder- en Jeugd GGZ en een eerste baan bij Bureau Jeugdzorg, ben ik gepromoveerd aan het Erasmus Medisch Centrum (met een onderzoek naar overdracht van gedrag van ouders op kinderen). Daarna werkte ik 7 jaar bij een grote GGZ-instelling. Hier behandelde ik volwassenen met verschillende soorten problemen, waaronder depressieve klachten, angst- en paniekklachten, traumagerelateerde klachten en persoonlijkheidsproblemen. 

In 2016 ben ik afgestudeerd als psychotherapeut aan de Universiteit Antwerpen. Een psychotherapeut behandelt persoonsgericht: waarom is deze persoon geworden wie hij (of zij) nu is, en waarom heeft hij juist deze klachten ontwikkeld? Mijn behandelingen probeer ik zoveel mogelijk af te stemmen op en met iedere individuele cliënt. Iedereen is immers anders, en wat bij de ene persoon goed aanslaat, hoeft voor de ander niet te werken. Voor mij staat de relatie tussen de cliënt en mijzelf als therapeut in iedere behandeling centraal. Een goed contact tussen therapeut en cliënt en vertrouwen van de cliënt in de therapeut en de behandeling, is een voorwaarde om een behandeling te laten slagen. Mijn bijzondere belangstelling gaat uit naar (onvoldoende verklaarde) lichamelijke klachten, hechtingsproblematiek en adoptieproblematiek.

Ik werk met Cognitieve Gedragstherapie (CGT) en waar nodig en mogelijk werk ik ook vanuit Cliëntgericht en Psychodynamisch perspectief. Daarnaast heb ik ervaring met Schematherapie en met Interpersoonlijke Psychotherapie (IPT).

Paula de Boer - de Wild, Orthopedagoog, Autisme-specialist en Fysiotherapeut

Ik ben in 1996 afgestudeerd als fysiotherapeut (Hogeschool van Utrecht) en ben gaan werken met mensen met psychische problematiek die lichamelijk tot uiting komt (psychosomatische klachten). Ik heb vervolgens pedagogiek gestudeerd (Universiteit Utrecht) en ben afgestudeerd in de Gehandicaptenzorg. Na mijn afstuderen heb ik gewerkt als gedragsdeskundige bij Gemiva-SVG voor mensen met een gecombineerde handicap (motorische en psychische beperking). In 2003 ben ik een eigen praktijk gestart (2003 - 2012).
In deze praktijk kreeg ik veel te maken met kinderen met autisme en deze bijzondere kinderen hebben mijn interesse dusdanig gewekt dat ik een tweejarige opleiding tot autisme-specialist ging doen (post master Fontys Hoge School van Utrecht). In 2010 studeerde ik af. Inmiddels heb ik veel ervaring met de begeleiding van mensen (alle leeftijden ) met autisme en de begeleiding van ouders van kinderen met ASS. Tevens ben ik werkzaam als supervisor autisme en adviseur autisme voor organisaties en scholen.
Sinds 2012 ben ik werkzaam in de Praktijk voor Kinder- en Jeugdpsychologie Woerden. Tevens ben ik initiatiefneemster van Autrum, een woonvorm voor volwassenen met ASS.

Loeke van der Sandt, klinisch psycholoog, IMH specialist

Loeke is aanwezig bij het teamoverleg in de praktijk, maar ziet geen clienten voor behandeling.

Mijn opleiding is erop gericht geweest om te werken met baby’s, peuters, en kinderen in de basisschoolleeftijd (0-12 jaar) en hun ouders. Ik ben sinds 2006 ingeschreven in het specialistenregister van Klinisch Psychologen (BIG) en in 2011 ben ik geregistreerd als Infant Mental Health specialist (IMH). Hierbij gaat het om onderzoek en behandeling van het zeer jonge kind (0 – 4 jaar).