Linda van de Hoef

autisme specialist

Over mij

In 1999 ben ik gestart als leerkracht op een reguliere basisschool. Al snel ben ik Intern begeleider geworden. In 2014 ben ik begonnen aan de Master Special Educational Needs waar ik twee jaar later mijn diploma in ontvangst mocht nemen als gedrags- en autisme specialist. Tegelijkertijd heb ik op de basisschool de taak van RT-er en gedragsspecialist ingevuld. Het was fantastisch werk, maar het beperkte zich tot het stukje onderwijs. Ik geloof in een brede aanpak en daarmee bedoel ik begeleiding van thuis tot school, van vrije tijd tot vriendschappen, eigenlijk in elk facet van het leven. Om deze reden ben ik in 2020 na 21 jaar gestopt in het basisonderwijs en ben ik mijn eigen praktijk gestart ‘Aut? It`s me!’

Inmiddels werk ik als ZZP-er voor het samenwerkingsverband van het voortgezet onderwijs, voor de gemeente via ZIN of PGB, voor basisscholen en als autisme specialist voor de Praktijk voor Kinder- en Jeugdpsychologie in Woerden.

Ik geef psycho-educatie en begeleiding aan kinderen en ouders. Hiervoor gebruik ik de methodes ‘Brainblocks’ en ‘Vind je eigen weg met jouw autisme’. Daarnaast ben ik ACT therapeut (acceptatie- en commitmenttherapie) gericht op autisme.

Inmiddels heb ik veel ervaring in het werken met kinderen en jeugd en tevens ben ik ervaringsdeskundige als moeder van een dochter met ASS en veel mensen met autisme in mijn familie.

Linda van de Hoef