Vertrouwelijkheid

Wanneer overleg of informatie-uitwisseling nodig is (bijvoorbeeld met uw huisarts of de leerkracht van uw kind) gebeurt dat alleen wanneer u hiervoor schriftelijk toestemming hebt gegeven.

Als de behandeling door uw gemeente vergoed wordt, zullen wij uw persoonsgegevens doorgeven aan de gemeente en bij facturatie geven we een productgroep door (waaruit ook de diagnose blijkt).

De gegevens in het dossier worden 15 jaar bewaard. Na die tijd wordt het dossier vernietigd. Eventuele bezwaren tegen het bewaren van het dossier kunt u schriftelijk indienen. De inhoud van het dossier wordt dan vernietigd. Alleen het vernietigingsverzoek blijft gedurende 15 jaar in het dossier aanwezig.

vertrouwelijk