Voor wie?

Voor wie?

Kinderen, adolescenten en jongvolwassenen van 0 tot 24 jaar

Wij bieden hulp aan kinderen met sociaal emotionele problematiek, zoals angsten, onverklaarbare lichamelijke klachten, rouwproblematiek, extreme verlegenheid of onzekerheid, faalangst, stemmingsproblemen, problemen ontstaan na een traumatische ervaring, problemen in gevoelsregulatie (bv driftbuien), bedplassen, broekpoepen etc.

Het behandelen van problemen na een traumatische ervaring is al op zeer jonge leeftijd mogelijk, zelfs bij kinderen jonger dan 1 jaar.

Wij behandelen ook volwassenen (vanaf 18 jaar) onder de naam Psychologenpraktijk Groene Hart

Uitsluitingscriteria

In sommige gevallen kan het voorkomen dat wij niet de juiste zorg kunnen bieden. Bijvoorbeeld wanneer de zorgvraag te zwaar of te complex is of wanneer er sprake is van bepaald gedrag. Om deze redenen hanteren we transparante uitsluitingscriteria.
Aan de volgende cliënten kunnen wij helaas geen zorg bieden:

  • Crisisgevoelige cliënten & acute suïcidaliteit (we hebben geen 24-uurs bereikbaarheid)
  • Cliënten met leerproblemen (bijvoorbeeld dyslexie) als primaire hulpvraag
  • Cliënten met een langdurige psychiatrische voorgeschiedenis
  • Cliënten met verslavingsproblematiek (zoals alcohol, drugs, gamen)
  • Cliënten met een verstandelijke beperking
  • Cliënten met ernstige agressieproblematiek of delictgedrag
  • Cliënten met een bipolaire stoornis
  • Cliënten die zich niet voldoende verstaanbaar kunnen maken in het Nederlands of Engels

In deze situaties raden we je aan met je huisarts te overleggen over een verwijzing naar een GGZ-instelling die passende zorg kan bieden.

Voor meer informatie over de verschillende klachten en de wijze van behandeling, zie Mentaal Beter.